Do I still love her?

30/12/2016 - 18:22

Voor er twijfels rijzen: dit gaat niét over de vrouw van mijn leven. Dat antwoord is JA. (Of wat had je gedacht?) Wat volgt, gaat over haar grootste rivale...

DO I STILL LOVE HER?DO I STILL LOVE HER?DO I STILL LOVE HER?

Het was 11 december 2015, de klok in de kerktoren van Wevelgem luidde halfzeven. Eén doffe slag van de klepel, meer was het niet. Ik duwde voorzichtig de deur van de gemeenteraadszaal open. Voor het eerst was ik nerveus, ook al kwam ik hier al drie jaar elke maand. Het was een bijzonder moment; ik zou mijn eed afleggen als schepen.

Vandaag is het 11 december 2016. We zijn dag op dag één jaar later. Ik ben het nu een vol jaar: schepen. Het is sneller gegaan dan gedacht. Maar is het wat ik ervan had verwacht? Heb ik kunnen verwezenlijken wat ik wilde? Want ik wilde véél. Ik ben jong. Dan wil je wat. Wel, ik ben vandaag best tevreden.

Ik ga drie redenen geven waarom.

  • speelpleinwerking
  • Fairtrade
  • bedrijventerreinen

Wevelgem investeert in speelpleinwerking, en dat loont. Elke vakantie vinden honderden kinderen hun weg naar Katjeduk, Haasje-over of Kasper. In Gullegem starten we met een proefperiode voor speelpleinwerking en in Moorsele gaan we onderzoeken of het nuttig is ook daar een project op te starten. Speelpleinwerking is voor ons een basisdienstverlening.

Wevelgem investeert in ontwikkelingssamenwerking. In een wereld waarin grenzen geen grenzen meer zijn, moet je als gemeente ook oog hebben voor de vaak schrijnende toestanden in het zuiden. En met een Fairtrade-label voor duurzame handel kun je al een stevig steentje bijdragen. Wevelgem is goed op weg om dat label te behalen. Vier van de zes stappen zijn al gezet. Nu moeten we nog de scholen en de horeca kunnen mobiliseren. Een concreet voorbeeld? De spaaractie (H)eerlijk Gullegem paste helemaal in deze ambitie.

Wevelgem investeert in zijn industriezones. Die van Gullegem-Moorsele en Wevelgem-Zuid zijn aan heraanleg toe. De plannen daarvoor zijn in het voorbije jaar goedgekeurd, en we kunnen rekenen op Vlaamse subsidies. Gelukkig, want het gaat om een project van 27 miljoen euro. Vlaanderen heeft de eerste fase van Gullegem-Moorsele al goedgekeurd. Daarvoor mag Wevelgem een subsidie van 6 miljoen euro verwachten. Ik kijk al uit naar de eerste spadesteek.

Het zijn slechts drie dossiers waaraan ik het voorbije jaar heb mogen (mee)werken. Maar ze bewijzen dat je als schepen en als raadslid zaken in beweging kunt zetten. En dat is wat ik wilde. Daarom ben ik vier jaar geleden in de politiek gegaan.

Dus ja: You bet I still love her! She’s the best job in the world.

Kevin Defieuw - Schepen van (onder meer) Jeugd, Noord-Zuidbeleid en Bedrijventerreinen

Fairtrade
Speelpleinwerking
Bedrijventerreinen
DO I STILL LOVE HER?
DO I STILL LOVE HER?
DO I STILL LOVE HER?