IS WEVELGEM FINANCIEEL GEZOND?

Na drie jaar bestuur: hoe staat Wevelgem er financieel voor?

02/02/2022 - 11:01

In oktober 2018 kregen wij van jullie, de inwoners van Wevelgem, de kans om onze gemeente weer zes jaar lang te besturen. We doen dat met jullie centen, en we zijn ons daar heel goed van bewust. Vandaar dat we er heel zorgvuldig mee omspringen en dat we alle beslissingen heel goed aftoetsen aan de financiële haalbaarheid. Maar hoe gezond is jouw gemeente vandaag op financieel vlak?

Na drie jaar bestuur: hoe staat Wevelgem er financieel voor?

Na drie jaar bestuur ben ik blij dat we mogen zeggen dat onze gemeente nog altijd financieel gezond is. Als inwoner van Wevelgem, Gullegem of Moorsele betaal je zelfs minder belastingen dan het Vlaamse gemiddelde. En dat terwijl we eigenlijk volop aan het investeren zijn. In de periode 2020-2025 spreken we over een bedrag van maar liefst 99 miljoen euro dat we uittrekken om onze gemeente op alle vlakken nóg te verbeteren. We investeren in gebouwen, straten en pleinen én mensen.

Hoe we erin slagen om zoveel te investeren en toch financieel gezond te blijven?

99 miljoen is een gigantisch bedrag. Maar doordat we onze dossiers goed voorbereiden en uitkiezen, kunnen we om en bij de 36 miljoen euro subsidies in de wacht slepen van andere overheden. (Denk bv aan de revitalisering van de industriezones.) 63 miljoen euro financieren we zelf via onze beschikbare middelen en via leningen. Gemiddeld gaat het om zo’n 10,5 miljoen per jaar.

Om een vergelijking te maken: de vorige beleidsperiode (2014-2019) hadden we netto 38 miljoen investeringen gepland. Nu is het zo dat grote projecten niet altijd afgerond worden binnen één legislatuur. Er is altijd een zekere overlapping. Maar in grote lijnen mag je wel concluderen dat we tijdens deze bestuursperiode stevig zullen investeren terwijl de gemeentefinanciën gezond blijven en de druk op de personenbelasting niet verhoogt.

Gezond financieel beleid

Een gezond financieel beleid voer je door een goed evenwicht te vinden tussen 1) investeren, 2) financieren met eigen middelen en 3) financieren via leningen.

  1. Investeren in onze gemeente en onze toekomst. => Met zo’n bedrag aan investeringen, kunnen we grote projecten aan. Op de planning staan onder andere de heraanleg van onze beide industriezones, de bouw van een nieuw ontmoetingscentrum in Gullegem, een aantal belangrijke wegenwerken met duidelijke keuze voor de zwakke weggebruiker (Bankbeekstraat, Roeselarestraat, Warandestraat, Overheulestraat, Oostlaan – Driemasten,) ontharding van de Deken Jonckheerestraat, een nieuwe sporthal voor onze Gemeentelijke Basisschool. En we investeren ook in onze jeugd, verenigingen, ondernemers, zorgbehoevenden, …
  1. Financieren met eigen middelen is mogelijk doordat er ook in het verleden een gezond financieel beleid werd gevoerd en we een deel van onze reserves kunnen aanspreken om te investeren in de prioriteiten die democratisch bepaald worden.
  1. Financieren via leningen lijkt de eerste jaren niet nodig als we onze beschikbare middelen bekijken. Toch is het steeds een bewuste keuze geweest om jaarlijks (een beperkt) leningsbedrag aan te gaan om op deze manier te zorgen voor een spreiding van de aflossingen. Zo vermijden we dat er plots een bubbel ontstaat in het aflossen van leningen. De momenteel lage rentestand wordt op die manier gespreid over verschillende jaren.

"We hebben de voorbije jaren de schuldgraad van onze gemeente stevig afgebouwd en hebben nu een structureel evenwicht: inkomsten en uitgaven zijn op elkaar afgestemd. Dat betekent dat de nettoschuld per inwoner stabiel blijft en het is onze ambitie dit zo te houden. Het goede nieuws is dat we met een aanvaardbare schuld per inwoner toch in staat zijn om ambitieus te investeren in Wevelgem, Gullegem en Moorsele, en dat zonder de personenbelastingen te verhogen. https://www.wevelgem.be/meerjarenplan2020-2025/90-miljoen-investeren-gee...."


De inflatie stijgt, er is een pandemie, en er zijn grote maatschappelijke uitdagingen. Toch investeren we bijna 100 miljoen euro in gebouwen, straten, pleinen en mensen, want stilstaan is achteruitgaan. We waken over elke cent die we investeren, want het gaat om geld van onze inwoners en daar willen we zorgvuldig mee omspringen. De cijfers tonen aan dat we daarin aan het slagen zijn, en dat de financiële toestand van de gemeente sterk blijft. We gaan er alles aan doen om dat ook zo te houden.

Lobke Maes, Schepen van Financiën