1 JAAR NA DE VERKIEZINGEN: EEN STAND VAN ZAKEN

13/10/2019 - 14:20

Vandaag is het exact een jaar geleden dat Wevelgem naar de stembus trok. Intussen hebben we grote stappen gezet voor de gemeente. Zo is de bouw van ons nieuwe zwembad ‘De Zwemkom’ gestart, is het nieuwe lokaal dienstencentrum ‘Martha’ in Moorsele operationeel en konden we een splinternieuwe vrachtwagenparking openen in Gullegem. En intussen is ook het beleidsplan zo goed als rond. Tijd voor een stand van zaken...

1 JAAR NA DE VERKIEZINGEN: EEN STAND VAN ZAKEN1 JAAR NA DE VERKIEZINGEN: EEN STAND VAN ZAKEN

2019 is niet alleen het eerste jaar van de nieuwe beleidsperiode, het is ook een planningsjaar. Dat is in elke gemeente zo: er wordt gewerkt aan een beleidsplan voor de zes jaren die volgen. In Wevelgem dus ook, en het is nu bijna rond.

Burgemeester Jan Seynhaeve - "We hebben als meerderheidspartij van onze kiezers het mandaat gekregen om voort te doen. Daar zijn we uiteraard heel dankbaar om. Een gemeente is altijd een werk in wording: het is nooit af. Het is onze ambitie om verder een beleid te voeren voor een gemeente die leefbaar is, warm en open. We leggen de focus op wonen, werken, sport, cultuur, (kans)armoede, onderwijs, economie, handel en het verenigingsleven. We streven naar zo veel mogelijk groen. Zo vlot mogelijk verkeer. Een veilig gevoel voor iedereen. En we blijven met de voetjes op de grond: we houden de gemeente financieel gezond."

Eerst bevragen

We willen vooral ook weten wat er bij de mensen leeft, voor we iets beslissen. Daarom hebben we in het voorjaar een grote enquête gehouden. En we hebben, naar goede gewoonte, ook aan de oppositiepartijen gevraagd welke maatregelen zij graag de volgende zes jaar verwezenlijkt zouden zien. We hebben al die resultaten intussen gegroepeerd en geëvalueerd, en zo zijn we tot een document van 23 pagina's gekomen waarin het beleid voor de komende zes jaar staat uitgeschreven. Ambitieus, realistisch, en breed gedragen, dat is onze bedoeling.

De volgende maanden zullen de gemeentelijke diensten het voorgestelde beleid nu gaan becijferen, want het plaatje moet natuurlijk kloppen. Tijdens de gemeenteraad van 13 december zullen alle partijen straks kunnen stemmen over het nieuwe beleidsplan 2020-2025.

De komende weken en maanden laten we via deze website en via onze Facebookpagina onze burgemeester, onze schepenen en onze raadsleden aan het woord over wat hen bezighoudt en welke dossiers binnen hun domeinen worden aangepakt.

______________________________________________________________________

De 10 klemtonen van CD&V Wevelgem

We hebben alle politieke partijen gevraagd om ons te laten weten wat voor hen de tien belangrijkste thema's zijn, en welke concrete maatregelen ze graag gerealiseerd zouden zien de komende zes jaar. Als meerderheidspartij gaan we die aftoetsen en zo veel mogelijk in het beleidsplan opnemen. We doen ons best om de gemeente kordaat en correct te besturen, dat is onze plicht. Maar we zoeken ook graag inhoudelijk een grootste gemene deler, zodat we een beleidsplan kunnen voorleggen dat breed wordt gedragen.

En uiteraard willen we daarbij zelf ook tien klemtonen leggen. We sommen ze even in willekeurige volgorde voor je op.

1. Onderhoud openbaar domein

We gaan voor een aantrekkelijk openbaar domein. We doen dat door middel van zero tolerance voor zwerfvuil, grotere eigen inspanningen op dit vlak en inzetten op sensibilisering.

2. Mobiliteit

Dit wordt de legislatuur van de ‘gedurfde’ keuzes en uitvoering ten voordele van de zwakke weggebruikers (voetgangers en fietsers). Een voorbeeld: we ambiëren om minstens twee straten te knippen/ontharden ➜ Deken Jonckheerestraat en Bergelen.

3. Gemeente dicht bij de burger (nabijheid)

  1. Nieuwkomers: buddywerking uitbreiden voor nieuwe inwoners die van ver of dichtbij in onze gemeente komen wonen.
  2. Vindplaatsgericht werken om sociale uitsluiting/vereenzaming op te sporen en aan te pakken. Maatschappelijk werkers/buurtwerkers moeten voldoende “buiten” zijn.
  3. We onderzoeken de oprichting van SIN (Sociale Informatie Netwerken). Hoe kunnen we dit stimuleren?
  4. We gaan voor de wederkerigheid van ‘Wevelgem spreekt je aan!” – spreek Wevelgem aan, het meest lokale bestuursniveau, dicht bij de burgers.
  5. De gemeente als coach – vragen, zorgen: de gemeente ondersteunt, helpt verder…
  6. We onderzoeken de mogelijkheid voor een wijkbudget. Nog niet vastgepind, maar ‘vrije ruimte’ om buurten de kans te geven om dit actiepunt mee vorm te geven.

4. Kerkenbeleidsplan

We kunnen/moeten hier gedurfdere keuzes maken. We wachten de haalbaarheidsstudies af (Sint-Hilariuskerk en Sint-Amanduskerk), maar moeten durven ambities uitspreken. Minstens worden de kerken meegenomen als volwaardige locaties voor socio-culturele activiteiten.

5. Vrije beleidsruimte

CD&V wil voor de komende zes jaar een vrije beleidsruimte voorzien, naar analogie van de 100.000 euro budget voor vrije beleidsruimte uit de vorige legislatuur. We voorzien de mogelijkheid om binnen enkele jaren tot nieuwe inzichten/uitdagingen te komen in de veranderende maatschappij. (Kan bijvoorbeeld via wijkbudget.)

6. Financiën

Een correct financieel beleid met aandacht voor voldoende investeringen en ruimte voor convenanten voor de talrijke lokale evenementen.

7. Aantrekkelijke centra

We nemen verdere maatregelen om de gemeentelijke centra te herwaarderen. We moeten werk maken van het masterplan Wevelgem (campus, site park en zwembad, plein). Daarnaast wordt de ‘nieuwe Cerf’ voorzien in Gullegem en investeren we verder in Moorsele.

8. Wonen voor iedereen

We pleiten voor een verdere correcte spreiding van sociaal wonen binnen de ambities en hebben van bij het begin van realisaties aandacht voor de toegankelijkheid.

9. Vakantie in eigen gemeente

Via buurtgerichte aanpak, een zomerprogrammatie in drie deelgemeentes, evenals speels water in iedere gemeente (kans tot openluchtzwemmen?)

10. Mogelijke actiepunten (verder te onderzoeken)

  1. Kinderboerderij
  2. Kunstproject in het binnenkort verlaten zwembad
  3. Groenschermen voor landbouwers (uitbreiding van de mogelijke soorten)

Uiteraard vergeten we de andere beleidsdomeinen niet, maar deze tien punten sprongen er al wat uit.

#LOVE8560