8560 => SAMENWERKEN LOONT

11/06/2020 - 17:09

Wevelgem, Gullegem en Moorsele… we blijven hout vasthouden, maar we hebben met z’n allen goed weerwerk geboden aan het coronavirus! En als we de maatregelen blijven volgen, wacht ons een min of meer ‘normale’ zomer. Minder stress, meer genieten. Mét steun van de gemeente…

HOE HERSTELT WEVELGEM VAN CORONA?

Onze gemeente is gezond, zowel medisch als financieel. Maar de economische impact van de coronacrisis laat zich natuurlijk bij iedereen wel voelen en we willen onze inwoners niet zomaar in de kou laten staan. Daarom lanceren we nu een herstelplan: we investeren op korte termijn 633.000 euro in de lokale economie, het welzijn van onze inwoners, ons onderwijs, onze verenigingen, en een zomer vol coronaproof activiteiten.

  • 198.000 euro ➜ lokale economie
  • 230.000 euro ➜ maatschappelijk welzijn
  • 20.000 euro ➜ flankerend onderwijsbeleid
  • 185.000 euro ➜ verenigingsleven en zomeractiviteiten

Meer over hoe deze middelen zullen worden besteed, lees je hier.

“Zowel de provinciale, de Vlaamse als de Federale overheid heeft middelen ter beschikking gesteld om het gemeentebestuur extra te ondersteunen. Daar zijn wij uiteraard heel dankbaar om.” – Jan Seynhaeve, burgemeester


HOE? OVER PARTIJGRENZEN HEEN.

Twee jaar geleden waren alle partijen in volle campagnemodus voor de verkiezingen van oktober 2018. Het is normaal dat op zulke momenten de verschillen in de verf worden gezet, ook al heeft elke partij eenzelfde doel voor ogen: een warme gemeente waar het goed wonen, werken en leven is. We zijn ons daar ook heel erg van bewust. Daarom hecht CD&V Wevelgem vanuit een meerderheidspositie altijd veel belang aan een breed draagvlak.

Het is ook daarom dat we voor dit coronaherstelplan hebben gewerkt met drie werkgroepen (Economie – Welzijn – Evenementen & Verenigingen) waarin telkens afgevaardigden zetelden uit alle geïnteresseerde fracties. N-VA, Groen en S.PA. zijn op onze uitnodiging ingegaan, en we hebben met z’n allen heel constructief samengewerkt. Het resultaat is een sterk en breed gedragen herstelplan dat onze inwoners, bedrijven en verenigingen ten goede zal komen.


WAAROM ELKAAR TEGENWERKEN ALS WE OOK KUNNEN SAMENWERKEN?

Ons coronabeleid is maar één voorbeeld van inspraak en samenwerking. Er zijn er nog. Zo hebben we voor het meerjarenplan en het masterplan Wevelgem de bevolking breed geconsulteerd. De uitwerking van deze strategische dossiers is nu in handen van een gemeenteraadscommissie waar alle politiek partijen in vertegenwoordigd zijn. En ook voor de nieuwe Cerf in Gullegem zullen we werken aan een breed draagvlak met betrokkenheid van bevolking, verenigingen en de politieke mandatarissen.


CONCLUSIE?

Verschillende visies verenigen, in Wevelgem-Gullegem-Moorsele lukt dat. En daar zijn wij blij om.

#TEAM8560