GUMO, de nieuwe bedrijventerreinenvereniging.

09/05/2017 - 23:06

Gullegem-Moorsele is een zone voor lokale bedrijven. Nu hebben die zich op het bedrijventerrein verenigd onder de noemer GUMO.

Verenigen. Het is een belangrijke pijler in het Wevelgems gemeentebeleid. Het ondersteunen van verenigingen en evenementen springt daarbij in het oog. Maar ook in andere, minder evidente beleidsdomeinen staat verenigen centraal. Onder impuls van het gemeentebestuur richtten enkele bedrijfsleiders onlangs een bedrijventerreinenvereniging op voor Gullegem-Moorsele, met de welluidende naam GUMO. Voor de West-Vlamingen onder jullie, dat spreek je uit met een h naar beneden ;-).

Je wist het misschien niet, maar Gullegem-Moorsele is één van de grootste en oudste bedrijventerreinen in onze regio. Hierdoor kennen veel bedrijfsleiders en medewerkers elkaar amper. Al is dergelijk contact cruciaal. 1+1 is vaak 3. Samen bereik je meer dan alleen. Ook op een bedrijventerrein.

WEVELGEM-ZUID BEWIJST DAT HET WERKT

Dat zo'n formule werkt, blijkt ook op het andere Wevelgemse bedrijventerrein, Wevelgem-Zuid. Enkele jaren geleden faciliteerde de gemeente daar de oprichting van Bleie. Zowel de bedrijfsleiders, de werknemers als het gemeentebestuur ervaren dit nu als bijzonder positief. Zo'n vereniging brengt mensen niet enkel op een informele manier samen, maar kan ook het verschil maken op andere (eerder formele) vlakken. Ze vormen bijvoorbeeld een éénduidig aanspreekpunt en ontwikkelen gezamenlijke projecten rond o.a. duurzaam woon-werkverkeer en veiligheid.

De geplande heraanleg van het bedrijventerrein Gullegem-Moorsele (start najaar 2017) leek het uitgelezen moment om ook die bedrijven te verenigen. Zo kan men tijdens deze ingrijpende werken suggesties op een éénduidige manier formuleren. Niet enkel Wevelgem maar ook de Vlaamse overheid was hiervan overtuigd. Gedurende drie jaar zal het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ontwikkelen (VLAIO) de werking van het bedrijventerrein Gullegem-Moorsele subsidiëren. Wevelgem diende hiervoor het subsidiedossier in.

Het is nu aan Hans Tibergyn en het bestuur van de vereniging om de speerpunten te bepalen. Ze mogen erop rekenen dat de gemeente en intercommunale Leiedal hen zullen bijstaan om van de nieuwe bedrijventerreinenvereniging een succes te maken. En succes, dat wensen we ze graag toe. Bravo voor het initiatief!

Kevin Defieuw - Schepen van Bedrijventerreinen

GUMO, de nieuwe vereniging van bedrijven op Gullegem-Moorsele.
GUMO, de nieuwe bedrijventerreinenvereniging.