INVESTEREN IN SPORT

22/02/2022 - 16:37

Na de ingebruikname van de atletiekpiste in 2020 en de succesvolle opstart van de zwemkom in 2021 blijven we de volgende drie jaar stevig investeren in sport.

INVESTEREN IN SPORT

HALF-TIME IN DE LEGISLATUUR

Sinds de vorige verkiezingen hebben we intussen 'de eerste helft gespeeld', om het zo te zeggen. Drie van de zes jaar zijn voorbij en we hebben al veel in de sport kunnen investeren. De volgende drie jaar willen we absoluut op dat elan verdergaan. Ik geef graag drie stevige projecten als voorbeeld:

👇👇👇

Voetbal

Er komen extra kleedkamers op de drie voetbalcampussen. De ontwerper is intussen aangesteld en we gaan ervoor zorgen dat de kleedkamers zeker tegen 2024 kunnen worden gebruikt.


Moorsele

Het oude gedeelte van de sporthal van Moorsele zal worden vervangen door een nieuwbouw met ambitieus bouwprogramma, zowel op sportief vlak als op het vlak van duurzaamheid. Tegen 2024 wordt een goedgekeurd ontwerp verwacht. De realisatie is voorzien voor het begin van de volgende legislatuur. We overwegen om in de vrijgekomen ruimte een pumptrackterrein aan te leggen. Dat is niet alleen avontuurlijk, het komt ook de fietsbehendigheid van kinderen ten goede.


Sporthal

Het verdwijnen van de sporthal in de Vanackerestraat vereist de bouw van een nieuwe sporthal, en dan in het bijzonder voor de bewegingsopvoeding van de leerlingen van het gemeentelijk basisonderwijs in de Hoogstraat. Er wordt een nieuwe zaal gebouwd bij de school die ook na de schooluren gebruikt zal kunnen worden, volgens het concept van de brede school. Dit jaar nog wordt het ontwerp opgemaakt.

"Wevelgem is trots op het sport- en verenigingsleven in de drie deelgemeentes. We willen dan ook hard blijven inzetten op goeie logistiek en infrastructuur."

Geert Breughe - schepen van Sport