ONZE DORPSKERNEN SLIBBEN DICHT

23/11/2017 - 14:11

Het is soms druk op de weg in Wevelgem. Als gemeente doen we er alles aan om het verkeer veiliger en vlotter te maken. Zo komt er straks een nieuw mobiliteitsplan waarin ook jij inspraak zult hebben. Maar op sommige vlakken vechten we tegen de bierkaai, en dat tij willen we keren. Een van de problemen is het toenemende sluipverkeer. Onze burgemeester heeft samen met een aantal andere CD&V-burgemeesters een open brief geschreven aan Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. We doen hem 7 concrete suggesties. Want het is echt tijd voor visie en voor actie. Lees je even mee?

ONZE DORPSKERNEN SLIBBEN DICHT

ZEVEN SUGGESTIES OM DE VERKEERSKNOOP TE ONTWARREN

een open brief aan Vlaams Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) - gepubliceerd in De Morgen

Het Vlaams Verkeerscentrum is duidelijk: in 2016 werden alle filerecords geklopt. De avondfiles werden gemiddeld 16 kilometer langer. In de regio Antwerpen groeiden de files in één jaar tijds zelfs met 11 procent. Ook 2017 dient zich aan als een recordjaar: juni was de zwaarste filemaand ooit, en dinsdag laatstleden noteerden we de ergste ochtendspits van het jaar. Om 8 uur telden we 445 kilometer file op onze wegen.

Bij ons overheerst een onbehaaglijk gevoel van traagheid. Een aantal recente berichten waren de spreekwoordelijke druppel die ons in de pen deed kruipen. Na lang aandringen werd het wegennet waarop de kilometerheffing voor vrachtwagens van toepassing is uitgebreid, met welgeteld zes wegen. Dat volstaat niet om onze dorpskernen en schoolomgevingen weer veilig en leefbaar te maken voor zwakke weggebruikers. Om de vrachtwagenproblematiek aan te pakken heb je naast de kilometerheffing ook een vrachtroutenetwerk nodig. Dat stuurt zwaar verkeer langs welbepaalde wegen weg van de woonkernen.

De minister van Mobiliteit ontving een vrijwel kant-en-klaar invoeringsplan voor het vrachtroutenetwerk van zijn voorganger, maar dat ligt stof te vergaren. De vorige Vlaamse regering toonde via proefprojecten aan dat het mobiliteitsbudget werkt. Het aandeel autoverplaatsingen naar het werk daalde met 37 procent. Fietsgebruik nam toe van 10 naar 22 procent en het treingebruik steeg van 8 procent naar 24 procent. Ook hier geen spoor van een vervolg.

Show us the money

Intussen lijkt het erop dat de langverwachte werken rond het noordelijke deel van de Brusselse ring mogelijk niet starten in 2019. Het dossier van de spoorinvesteringen blokkeert omdat de minister het niet eens raakt met zijn federale collega. De MOBIB-kaart is achterhaald nog voor ze helemaal is uitgerold. Het is wachten op Spartacus, en op de koop toe berekende het Rekenhof dat de realisatie van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk in het huidige tempo nog 50 jaar op zich zal laten wachten. En dan zijn er een aantal missing links die dringend moeten worden weggewerkt. Er is de Brusselse ring, de N60, de optimalisering van de N16 en de A12 … Op een moment dat onze steden en gemeenten dichtslibben door sluipverkeer, is er dringend actie nodig.

We willen de minister daarom uitdagen en aanmoedigen om vooruitgang te boeken. We hebben zeven concrete suggesties:

  1. Maak de fiets koning van de weg. Zet maximaal in op investeringen in fietsinfrastructuur. Maak uw fietsbudget transparant.Opnieuw: show us the money.
  2. Verleid mensen om het openbaar vervoer te nemen, door in te zetten op een vlotte en efficiënte combinatie met andere modi. Maak werk van een echte digitalisering van De Lijn, en verhoog het reizigerscomfort door betere informatie via halteaankondiging.
  3. Sluit een akkoord over de spoorinvesteringen. ‘Show us the money’ dat Vlaanderen daarin zal investeren.
  4. Neem zelf initiatief voor de invoering van een echt mobiliteitsbudget. De combinatie met flexibele betaalmodellen zoals Mobility as a Service (MaaS) laat mensen toe hun verplaatsingen flexibel en naar wens te plannen.
  5. Voer een slimme kilometerheffing voor personenwagens in. Belast niet langer het bezit van een wagen, maar het gebruik ervan op congestiegevoelige plaatsen, en plaatsen waar alternatieven voorhanden zijn.
  6. Voer eindelijk het vrachtwagenroutenetwerk in.
  7. Maak werk van de missing links op de weg.

Met uw hulp kunnen we de files aanpakken en onze dorpskernen opnieuw leefbaar maken. Sta niet stil. En avant!

We werken hard aan de mobiliteit in Wevelgem. Als CD&V-meerderheid hebben we de voorbije legislatuur ingezet op fietsveiligheid en fietsinfrastructuur, en dat gaan we resoluut blijven doen. Maar we willen ook de auto niet uit onze straten en centra weren. Nu is er overal ruime (GRATIS) parkeergelegenheid, er zijn Shop&Go-zones, enzovoort. Het gaat erom een evenwicht te vinden en daar gaan we verder naar op zoek in het mobiliteitsplan voor de volgende zes jaar waarin ook jij inspraak zult hebben. Intussen blijven we druk uitoefenen op Vlaanderen, want we willen dat er naar onze verzuchtingen wordt geluisterd. Intussen luisteren wij naar die van jou.

Jan Seynhaeve - burgemeester

Lees ook het artikel op VRTNWS.

ONZE DORPSKERNEN SLIBBEN DICHT
ONZE DORPSKERNEN SLIBBEN DICHT
ONZE DORPSKERNEN SLIBBEN DICHT

Heb je suggesties om Wevelgem mobieler en verkeersveiliger te maken?

Mail ons je idee.