WAAROM LICHTEN DE GEMOEDEREN BLIJVEN BEROEREN

25/06/2018 - 16:08

In een ideale wereld zijn er geen lichten. Dan kan je als automobilist doen wat je wil. Want geef toe, lichten zijn vaak een doorn in het oog. Ze zorgen ervoor dat je soms moet stoppen om voetgangers over te laten of andere auto's te laten kruisen. Lichten stoppen de snelheid van ons bestaan. Meer zelfs, soms moet je al eens een dubbele beurt wachten omdat er heel wat mensen op hetzelfde moment op dezelfde plaats willen passeren. Nee, in een ideale wereld zijn er geen lichten...

WAAROM LICHTEN DE GEMOEDEREN BLIJVEN BEROEREN

__________________

DE IDEALE WERELD: NOOIT MEER FILE

En ja, het is de plicht van de overheid om te streven naar een ideale wereld. Maar besturen betekent ook rekening houden met iedereen. Echt iedereen. Lichten op een kruispunt hebben in die zin een verbindende factor. Ze maken verbinding tussen veel doelgroepen: jonge en iets oudere fietsers, buschauffeurs, schoolgaande jeugd (in groep of alleen), peuters & kleuters, slechtziende mensen, automobilisten op weg naar het werk, mensen in een rolstoel, bezoekers van de markt, vrachtwagenchauffeurs die goederen moeten leveren, enz. Niet alleen auto's, maar ook heel veel zwakkere weggebruikers hebben recht van doorgang op een kruispunt.

Kan centrum Wevelgem zonder lichten?

Nee, een lichtenvrij kruispunt is in de deelgemeente Wevelgem op vandaag helaas niet haalbaar, en wel om volgende redenen:

 • te grote verkeersintensiteit, met onder meer de route voor uitzonderlijk verkeer, behoorlijk volume vrachtverkeer op de N8, maar ook met aanwezigheid van een aantal scholen, het zwembad, de gemeentelijke dienstverlening, enz.
 • te brede weg om kinderen op een comfortabele manier te laten oversteken
 • geen duidelijke afscheiding tussen fietsers en automobilisten
 • beperkte zichtbaarheid - zonder op fietspaden te rijden - bij het uitrijden van parkings
 • beperkte zichtbaarheid op zebrapaden om de hoek bij het indraaien naar rechts
 • geen duidelijke oversteekplaats voor fietsers

Zeg ik daarmee dat er geen verbeteringen mogelijk zijn? Zeker niet. Maar je kan dit alleen maar in een globaal plan zien.

Nood aan een globale aanpak

Dit moet voor mij onderdeel uitmaken van zo'n plan:

 • circulatiemaatregelen in het centrum van Wevelgem, zodat het doorgaand verkeer uit het centrum geweerd wordt (en we dus minder onnodige autobewegingen hebben)
 • de N8 op zo veel mogelijk plekken smaller maken zodat er trager gereden wordt, er meer plaats is voor fietsers en voetgangers, en de weg makkelijker kan worden overgestoken
 • kruisende bewegingen tussen fietsers en auto's zo veel mogelijk vermijden; daarom is de intentie in het Masterplan Centrum Wevelgem om de 2 grote parkings op een andere manier in te vullen en te laten betreden
 • creëren van volwaardige ruimte voor de fiets op de verbindingswegen met de deel- en buurgemeenten
 • verder werk maken van de parallelle fietsroutes met de N8
 • nog meer inzetten op het gebruik van de fiets voor korte verplaatsingen

Dat zijn maatregelen die tijd nemen. En dat is ook normaal, want het gaat om veiligheid van zoveel mensen.

We zijn al lang vragende partij...

Maar misschien kan AWV of Vlaams minister van Mobiliteit Weyts nu eindelijk eens op korte termijn ingaan op onze "hangende" vragen:

 1. de rechtsafbeweging voor fietsers toelaten als het rood is voor de auto's - zo kunnen fietsers vlotter doorstromen en moeten ze niet mee wachten met de wagens
 2. het invoeren van de zone verboden voor +7,5 ton over de ganse N8, zodat het onnodig vrachtverkeer wegblijft uit onze gemeente
 3. zebrapaden toevoegen aan de Moorselestraat, ter hoogte van het park, de Visserijstraat, de Hellestraat, enz.
 4. de lichtenregeling nog eens aanpassen, en dus bv. vlotter maken 's nachts en bij weinig verkeer op de N8, de groentijd voor voetgangers soms langer maken, enz.

We vragen, en we blijven vragen. En we blijven wachten.

Met populistische aankondigingen over 'alle verkeerslichten weg' gaan we er dus zeker niet geraken. Laat ons rustig blijven en met iedereen rekening houden. Want verkeer gaat (helaas nog te vaak) over mensenlevens.

Marie De Clerck - Schepen van Mobiliteit