Cultuur in de prijzen.

30/11/2016 - 11:34

Wie stelt dat politieke partijen alleen maar kibbelen en elkaar het licht in de ogen niet gunnen, heeft het mis. Toch zeker in Wevelgem. Hier kiest cultuur geen partij.

Ik verklaar me nader: oppositiepartij Groen deed op de gemeenteraad van maart een voorstel om voortaan een cultuurtrofee uit te reiken. In de sport zijn we dat al gewend. Voor podium- en andere kunsten nog niet. Als schepen van cultuur was ik het idee zeker genegen, maar dan wel op voorwaarde dat de uitwerking goed onderbouwd wordt. Goed voorstel dus van Groen, aan ons – CD&V – om er iets moois mee te doen.

We hebben toen – meerderheid en oppositie samen - beslist advies te vragen aan de culturele raad. Die bestaat uit vertegenwoordigers van alle culturele verenigingen, en biedt het ideale platform om zo’n idee te evalueren. Het is een procedure waar we aan houden, want ze staat voor participatie. Welnu, er is nieuws. De commissie amateurkunsten heeft de toon gezet.

Er is witte rook, het advies is positief! Daarop heb ik met mijn collega’s, burgemeester en schepenen, meteen beslist om het uitreiken van een tweejaarlijkse cultuurprijs te ondersteunen. De modaliteiten, voorwaarden en procedure zullen nog verder worden uitgewerkt, met alle vertrouwen in de deskundige leden van de culturele raad. Zij zullen dit met de nodige zorg aanpakken en een objectief reglement opstellen: hoe kunnen kandidaturen worden ingediend, uit welke sectoren kan er worden ingediend, … en zo meer.

Trouwens, weten jullie nog ‘50 jaar culturele raad’, in 2012? Jawel, de cultuurmedewerkers en vrijwilligers hebben het ons toen al voorgedaan. Er zijn toen 9 trofeeën uitgereikt voor ‘cultuurverdienste’. Hoog tijd dat we in herhaling beginnen te vallen :-) Ik kijk er alvast naar uit!

Hebben jullie suggesties, ideeën, bedenkingen?

Steeds welkom! Samen voor cultuur!

Lobke Maes - schepen van... cultuurprijzen

Prijs van de cultuurverdienste - 50 jaar culturele raad - 2012