Gemeente Wevelgem beslist over adviestekst in het IKEA-dossier. Download hem hier.

12/01/2017 - 12:01

- DOWNLOAD - Op 11 januari heeft het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de adviestekst die nu zal worden overgemaakt aan IKEA en aan de bevoegde instanties. Die tekst bevat alle extra parameters die Wevelgem onderzocht wil zien bij het opstellen van het Milieu-effectenrapport (MER). Het is een tekst die is voorgelegd aan alle Wevelgemse politieke partijen en dus breed gedragen wordt.

Verwacht wordt nu dat IKEA daadwerkelijk bijkomend onderzoek verricht en sluitende oplossingen voorstelt.

Download de bijlage en lees alle opmerkingen in detail.