IKEA-dossier: CD&V Wevelgem vraagt meer duidelijkheid.

06/01/2017 - 23:45

De gemeente Wevelgem keurt deze week de adviesnota goed die als basis moet dienen voor de verdere invulling van de MER-studie (Milieu-effectenrapport). Die studie zal uitmaken of IKEA aan alle voorwaarden voldoet om op Wevelgemse bodem een vestiging uit te bouwen. We geven je graag duiding bij dit voor Wevelgem belangrijke dossier. Lees hier het standpunt van CD&V Wevelgem.

IKEA-dossier: CD&V Wevelgem vraagt meer duidelijkheid.IKEA-dossier: CD&V Wevelgem vraagt meer duidelijkheid.IKEA-dossier: CD&V Wevelgem vraagt meer duidelijkheid.IKEA-dossier: CD&V Wevelgem vraagt meer duidelijkheid.IKEA-dossier: CD&V Wevelgem vraagt meer duidelijkheid.

SITUERING:

IKEA wil graag naar Wevelgem komen. Zij diende een aanvraag in en het eerste openbaar onderzoek loopt tot 12 januari. Naast de IKEA-winkel zelf, met heel wat ondergrondse parking, voorziet het project in een aanvullend winkelpark voor een aantal grotere winkels en een vrijetijdsbestemming. IKEA zou haar complex graag neerzetten in Ter Biest, vlakbij de autostrade. Het gebied Ter Biest werd enkele jaren geleden door de Vlaamse Regering bestempeld als een gebied dat ‘bijzondere potenties’ heeft. Momenteel is het landgebouwgebied en het is aan de Vlaamse Overheid om te beslissen of dit gebied kan veranderen van bestemming zodat IKEA er kan komen. Het Wevelgemse gemeentebestuur heeft een belangrijke adviserende rol in dit dossier.

ONS STANDPUNT:

Als partij geloven wij in bedrijven die mensen tewerkstellen en zo de economie mee helpen draaien. Als ondernemingen zich in Wevelgem willen komen vestigen en dus geloven in de kracht van onze gemeente, dan kunnen wij dat enkel toejuichen. Maar het wil natuurlijk niet zeggen dat wij aan een bedrijf als Ikea zomaar een blanco cheque willen geven. Ook wij zijn bezorgd en willen erover waken dat, als Ikea er komt, dit geen negatieve invloed heeft op de kwaliteit van leven in onze gemeente.

Daarom wil CD&V bijkomende garanties.

  • Wij willen dat Vlaanderen duidelijkheid geeft over het hele gebied Ter Biest. Als we weten of IKEA mag komen of niet, dan moet er ook klaarheid zijn wat er met de rest van Ter Biest mag gebeuren. Het staat voor CD&V buiten kijf dat landbouw, recreatie en natuur mogelijk moeten blijven op Ter Biest.
  • Als IKEA zou komen, dan zal dat ongetwijfeld een impact hebben op de mobiliteit, daar kunnen we niet omheen. Het dossier van Ikea is momenteel te zwak op dat vlak. Er moeten volgens ons zeker tellingen gebeuren, voldoende ingrepen komen naar de zwakke weggebruiker (fietsers en voetgangers) en openbaar vervoer toe. IKEA spreekt momenteel enkel over de verkeersafwikkeling via de Gullegemstraat, maar onderschat duidelijk de gevolgen voor de rest van het verkeer. Mobiliteit is niet alleen uw bezorgdheid, maar ook die van CD&V.
  • We willen dat er voldoende aandacht is voor de leefkwaliteit van de omwonenden. We hebben daarom al met de vzw eensgezOnd en de buren samen gezeten en willen er blijven over waken dat het voor iedereen aangenaam en gezond wonen blijft.
  • Wij willen dat ook het scenario van een IKEA-warenhuis zonder bijkomende winkels en ontspanning (retail & leisure) onderzocht wordt. Ook daar moet de impact op het verkeer in de buurt en de lokale handel in de omliggende kernen nader onderzocht worden.
  • We willen dat IKEA duidelijk stelt waarom Ter Biest de enige mogelijke oplossing voor een vestiging in de regio is.

CD&V wil met andere woorden bijkomend, transparant en gefundeerd onderzoek.