IKEA - Ter Biest: deze stappen zijn tot dusver gezet.

06/01/2017 - 23:27

Als bestuur van een gemeente waar IKEA een vestiging wil bouwen, ga je niet over één nacht ijs. Het IKEA-dossier is een lijvig dossier met pro’s en contra’s, en veel afwegingen. Het is lang niet zeker of IKEA er überhaupt komt. Dat zal de toekomst uitwijzen. Wat we wél al kennen, dat zijn de verschillende stappen die je in zo’n dossier moet zetten. Sta me toe ze even op een rijtje te zetten.

Feit

IKEA wil een nieuwe vestiging realiseren in het gebied ‘Ter Biest’ in onze gemeente.

IKEA voorziet hierbij een winkel met aanvullend een winkelpark en vrijetijdsbestemming.

Hoe reageer je dan als gemeente?

Het college van burgemeester en schepenen (CBS) heeft van in het begin gewezen op het belang van een degelijk opgesteld milieueffectenrapport (MER). Daarin wordt onderzocht welke gevolgen de komst van IKEA zou hebben op onze gemeente. In het bijzonder zijn een goed nabuurschap en een sluitende oplossing voor het dreigende mobiliteitsvraagstuk twee belangrijke randvoorwaarden. Wevelgem kan in deze fase alleen een adviserende rol spelen, en waakt daarbij uiteraard over de belangen van zijn inwoners.

Dit zijn de stappen die tot dusver zijn gezet:

 • Het gemeentebestuur heeft uitvoerig overlegd met de investeerder.
 • We hebben ook beslist te overleggen met de bewoners van het gebied die zich verenigd hebben in de vzw eensgezOnd.
 • Als gevolg daarvan is op de gemeenteraad van september 2016 een gemeenschappelijke tekst van het CBS en de vzw toegelicht. Die tekst kun je hieronder downloaden.
 • In november 2016 werd een eerste stap gezet in de procedure: IKEA startte toen de procedure voor plan-milieueffectenraportage op en publiceerde een kennisgevingsnota. In die nota wordt het plan beschreven en een voorstel van methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.
 • Van 14 november 2016 tot en met 12 januari 2017 loopt nu een openbaar onderzoek. Iedere burger kan dus aanbrengen welke milieueffecten dienen te worden onderzocht en op welke manier. Daarnaast kunnen ook mogelijke locatie- en inrichtingsalternatieven worden geformuleerd.
 • Het gemeentebestuur organiseerde vier samenleesmomenten waarbij de kennisgevingsnota werd doorgenomen en bemerkingen en suggesties konden worden geformuleerd.
 • Onze burgers konden het dossier ook op afspraak inkijken op de gemeentelijke dienst.
 • Tegelijk hebben drie gemeentelijke adviesraden zich over de nota gebogen. Zowel de milieuraad, de mobiliteitsraad als de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) formuleerden hun advies.
 • Alle inbreng werd samengebracht in een nota die aan het college van burgemeester en schepenen werd voorgelegd en ook in een gemeenteraadscommissie werd behandeld.
 • Alle politieke partijen van Wevelgem konden in deze bijeenkomst en ook achteraf op basis van een aangepaste tekst hun reacties kwijt.
 • Het gemeentebestuur heeft in dit dossier geen beslissingsmacht, maar wel een belangrijke adviserende rol. Het proces van inspraak werd daarom heel breed georganiseerd.
 • Uiteindelijk heeft het CBS getracht rekening te houden met alle inbreng. Er is nu een breed gedragen consensustekst die als advies wordt geformuleerd.
 • Dat advies wordt overgemaakt aan IKEA, en verwacht wordt dat er rekening zal worden gehouden met alle opmerkingen.
 • Eind deze maand zal de zogenaamde richtlijnenvergadering de adviezen evalueren. Dan zal beslist worden over de volgende stap, de opmaak van de MER-studie zelf.

Het eigen standpunt van CD&V Wevelgem kun je hier lezen. Je vindt het ook in ons nieuwe infoblad dat tussen 9 en 13 januari in alle Wevelgemse bussen wordt bedeeld. Vanaf donderdag 12 januari kun je hier de integrale adviestekst lezen die door het College van Burgemeester en Schepen is goedgekeurd.

We houden jullie verder op de hoogte. Check dus zeker deze website of volg de verdere evolutie via onze facebookpagina.

Jan Seynhaeve - Burgemeester