Waar komt de nieuwe Leiebrug?

DE NIEUWE LEIEBRUG

05/05/2021 - 13:53

Naar aanleiding van een ambitieus Europees project dient zich in Wevelgem een buitenkans aan: de Seine wordt voor grote binnenvaart verbonden met de Schelde- en de Rijndelta, en dat hele tracé loopt onder de Leiebrug door. Gevolg? De brug moet hoger worden, en daar zit 'm net een mooie opportuniteit...

DE NIEUWE LEIEBRUGDE NIEUWE LEIEBRUG

DE BRUG

Wevelgem is mooie stappen aan het zetten langs de Leieboorden. Ik denk bijvoorbeeld aan het jaagpad dat nu dankzij de nieuwe ledverlichting veiliger en toegankelijker is voor iedereen. Of aan de 12,5 hectare nieuwe natuur die we samen met de mensen van Natuurpunt zullen aanleggen in de omgeving van de Abdijpoort. Meer biodiversiteit, meer toegankelijkheid, meer recreatiemogelijkheden... Ik kan dat alleen maar toejuichen. Maar wat zal de impact van de nieuwe Leiebrug op dit alles nu worden? Op de gemeenteraad van 2 april heb ik de vraag gesteld aan Stijn Tant, onze schepen van Openbare Werken én van Leefmilieu en Groenbeleid.

"Zijn er al concrete plannen opgemaakt voor de nieuwe brug? Welk tracé zal ze volgen, waar komt ze te liggen? Wanneer starten de werkzaamheden? En in welke mate is er aandacht voor fietsers, voetgangers en voor de omliggende natuur?"

Vraag en antwoord kun je hier terugvinden (even naar punt 15 springen). In grote lijnen komt het hierop neer:

  • Het bilateraal overleg tussen de Vlaamse Waterweg (het vroegere Agentschap Waterwegen en Zeekanaal), de stad Menen en de gemeente Wevelgem is nog volop bezig.
  • Er is in elk geval al beslist om de nieuwe Leiebrug naast de oude te bouwen, ietsje meer richting Kortrijk.
  • Het voordeel is onder meer dat je dan tijdens de werkzaamheden veel langer doorgaand verkeer tussen Wevelgem en Lauwe mogelijk blijft maken.
  • Er wordt veel aandacht besteed aan een veilige oversteek voor voetgangers.
  • En we gaan de fietssnelwegen Lauwe-Menen en Wevelgem-Kortrijk nu veel beter op elkaar kunnen laten aansluiten.
  • De uitloper van de brug komt langs Wevelgemse zijde op een deel van de grond te liggen die vzw Natuurpunt recent met steun van gemeente Wevelgem heeft aangekocht. We zijn nu in samenspraak met Natuurpunt aan het bekijken hoe we de natuurwaarde van de brug zo hoog mogelijk kunnen houden. Dat betekent onder meer een vlotte doorkijk, en vooral ook een vlotte doorgang voor dieren en planten. Aangezien de nieuwe brug hoger wordt schept dat veel mogelijkheden om eronder een unieke biotoop te creëren, en om een corridor aan te leggen voor de migratie van landdieren.
  • De timing is voorzien voor 2023.
  • Een definitief ontwerp is er nog niet, maar we zijn op de goede weg.

Dat betekent dus dat er weldra veel te gebeuren zal staan ter hoogte van de 'Lauwebrug'. Ik ben heel benieuwd naar wat het resultaat zal worden en volg het in elk geval voor jullie op binnen de gemeenteraad.

Sander Deflo - Gemeenteraadslid