WEVELGEM KIEST - Bas Surmont

WEVELGEM KIEST - Bas Surmont

Ik ben Bas Surmont, ik ben 21 jaar, student sociologie en ik ben 'nen echte Wevelgemneir'. Geboren en getogen op wellicht de bekendste koer van heel Vlaanderen, hier in (ons) Wevelgem. En ik weet het: je moet al goed gek zijn om nu nog in de politiek te stappen.​ En toch sta ik in oktober ook op de lijst voor CD&V in Wevelgem.

Waarom? Omdat de Vlaamse jongeren enorm slecht scoren als het gaat over politieke participatie. Dat ondervond ik zelf ook direct nadat ik de stap zette, veel afkeer, veel twijfel, veel onzekerheid. Vooral omdat ik denk dat het vandaag de dag nog altijd een 'ver-van-mijn-bed-show' is.

  • Als jongere wil me dan ook vooral inzetten voor meer betrokkenheid, meer openheid en meer participatie.
  • Door de muur te doorbreken tussen de politiek enerzijds en de burgers anderzijds, en dus veel meer mogelijkheden bieden voor inbreng van de Wevelgemnaar, en dan vooral van de jongeren.
  • Door meer te gaan luisteren naar wat Wevelgem nu precies wil, wat mist Wevelgem?
  • Door een gemeentekern te helpen creëren in Gullegem, Moorsele en Wevelgem. Een kern waar plaats is voor winkels, horeca, evenementen, fietsers en voetgangers, en dus minder voor auto's.
  • Door nog meer steun te verlenen aan de honderden verenigingen in Wevelgem.

En daarvoor hoop ik op jouw steun. Heb je vragen, tips of opmerkingen, laat van je horen.

#LOVE8560

_______________________________________

KANDIDAAT OP DE ROOSTER

Onze kandidaten vragen straks om jouw stem. Maar jij wilt natuurlijk weten op wié je stemt. Daarom hebben we Bas een aantal vragen voorgelegd die jou een blik in zijn hoofd bieden. ☺

WAT DRIJFT JOU OM AAN POLITIEK TE DOEN?

"De manier waarop de dag van vandaag aan politiek gedaan wordt.
Neen, niet omdat het een manier is die mij aanspreekt, integendeel. Telkens weer moet ik met het hoofd schudden als ik uitspraken of tweets lees van politici. Telkens weer moet ik horen van vrienden hoe ver weg hun hoop in de politiek is weggedreven. Hoe onze maatschappij er vandaag uitziet, tegenover die van 2006 of 2012, is heel verschillend. Mijn streefdoel is en blijft om politiek dichter bij de mens te brengen. Of ik er mij van bewust ben dat dit een quasi onmogelijke en immens abstracte doelstelling is? Zeker en vast, maar niets doen duwt ons enkel verder weg. Ik maak deel uit van een nieuwe generatie, een generatie die staat te popelen om ook onze mening te geven, die nota bene vandaag nog te weinig gehoord wordt. Maar ook dat is deel van het groter verhaal, miljoenen uitdagingen staan onze samenleving op te wachten, hier wil ik graag mee over nadenken. Momenteel volg ik de studie sociologie aan de universiteit van Gent. Onze taak is om verschillende processen, structuren maar vooral mankementen en problemen in onze samenleving bloot te leggen. Maar ik voel dat ik hiermee niet genoeg heb, om écht de problemen aan te pakken, moet je in de politiek stappen.

Wil je weten over welke generatie ik het heb? Lees dat zeker ook eens dit stuk in De Standaard (20/01/2018): http://www.standaard.be/cnt/dmf20180119_03310575"

WAT WIL JE HEEL CONCREET REALISEREN ALS JE VERKOZEN RAAKT?

"In Wevelgem staat het een en het ander te gebeuren. Daar wil ik graag bij zijn, meer nog, daar wil ik graag mee in beslissen. Daar is het masterplan de grootste pijler. Rondomrond zijn gemeenten en steden aan het evolueren. Nog veel te weinig, maar er wordt meer en meer gekeken naar de zwakke weggebruikers in de centra. Het is dan ook zeer belangrijk dat Wevelgem ook mee is met deze trein. Natuurlijk hebben we onze fantastische N8 die langs ons centrum scheurt, die we helaas niet kunnen negeren. Toch wees een (terecht) bezorgde inwoner mij erop dat dat niet zo zeer de hoofdzaak is, als het gaat over een masterplan voor het centrum. Kijk liever naar de verschillende huizen, pleinen, handelszaken, cafés en verenigingen in de buurt, welke uitdagingen moeten we daar trotseren? Wat zijn hun noden? Hoe zien zij het? Welke mogelijkheden kunnen we creëren? Met als hoofdvraag, moeten we ons wel blijven focussen op die beruchte N8? Kan er geen ‘centrum’ worden uitgebouwd ter hoogte van de Deken Jonckheerestraat? De aandacht bij het opstellen en uitvoeren van het plan, moet gaan naar ons vernieuwend centrum. Dus, een masterplan uitvoeren dat goed zit bij alle burgers en handelaars maar daarenboven ook een evolutionair plan is. Niet met de pakken blijven zitten en gaan!"

WAAR GA JE ZELF ALS BURGER IN WEVELGEM NIET MEE AKKOORD? WAT MOET ER ANDERS EN WAAROM?

"Mobiliteit. Het is een serieus werkpunt in Wevelgem, dat weet iedereen. Terwijl de focus van het masterplan moet liggen bij het uitbouwen en heropleven van ons centrum, ligt de focus van mobiliteit wél bij de N8. Wat niet impliceert dat we enkel en alleen nog naar de N8 moeten kijken. Wat hier dwars loopt is volgens mij de communicatie met het Vlaams gewest. De N8 is een gewestweg, wat ons al een groot stuk belemmert om het probleem serieus onder handen te nemen. Eerst en vooral moet er in samenspraak met het gewest worden gekeken naar de problemen. Wanneer zit alles volledig vast? Welke tijdstippen zijn dit? Kan dit efficiënter worden georganiseerd? Dit om op korte termijn een antwoord te bieden op de problematiek. Op lange termijn, is er echter nog veel meer werk. Om de kwestie aan te pakken bij de wortels, zal er onvermijdelijk een stedenbouwkundig plan moeten worden aangemaakt. Welke opties zijn er om het verkeer op een vlottere en vooral snellere manier te doen doorstromen? Zo zou een verbindingsweg langs de andere kant van ons internationaal vliegveld eventueel een oplossing kunnen bieden. Natuurlijk moet, zoals eerder vermeld, hier serieus worden over nagedacht.


Nu we het toch hebben over ons vliegveld, lucht ik hierover graag ook eens mijn hart. Hoe ons vliegveld er nu bij ligt, kan ik de pleidooien van sommigen wel snappen om het vliegveld te sluiten. Toch erken ik ook de positieve aspecten ervan. De plaats is er, dan is het ook aan ons om daar optimaal gebruik van te maken. Wat volgens mij momenteel zeker niet het geval is. Zo kan het omgevormd worden tot een ‘hub’ voor kleinere (startende) ondernemingen, een plek waar creatieve geesten zich volledig kunnen laten gaan, een (tweede) multifunctionele evenementenhal, … En zo veel meer. Wat mij betreft, (momenteel nog) een gemiste kans."

WAAROP BEN JIJ VOORAL TROTS IN WEVELGEM?

"Vooral op de mentaliteit van de Wevelgemnaren. Wevelgem zit vol talent, vol geesten die ijveren om iets uit de grond te stampen. Zo is er ieder weekend wel iéts te doen in Wevelgem. Al jaren biedt Wevelgem de plaats en de mogelijkheden om evenementen, verenigingen, zaken, … op te richten, waardoor we hier nooit stil staan. Toch kan alles net dat tikkeltje beter, volgens mij moet er hier nog meer worden op ingezet. Het is aan het bestuur om de mogelijkheid en de gunstige omgeving te voorzien - aan ons, burgers, om die kansen te grijpen. Enkel zo bouwen we een nog mooier Wevelgem."

HOE ERVAAR JIJ 'DE GEMEENTEPOLITIEK' IN HET ALGEMEEN?

"Sober en gesloten. Elke, of toch bijna elke tweede vrijdag van de maand komen ze samen. De gemeenteraadsleden. Hét summum van de democratie, of dat zou het toch moeten zijn. Alle gemeenteraadsleden hebben de taak of zelfs de verplichting om het volk te vertegenwoordigen, mee het beleid te bepalen maar ook het beleid dat door het college wordt uitgevoerd, te controleren. Momenteel heeft een gemeenteraadslid te weinig vrijheid om deze taken op een zorgvuldige manier te vervolledigen. Raadsleden zijn de schakels tussen enerzijds de burgers samen met zijn wensen, ideeën en noden en anderzijds het beleid dat gevoerd wordt door het college. Om een citaat te gebruiken van oud-raadslid in Gent Dirk Holemans: “Je kan als lokaal mandataris nog zo je best doen, als het systeem niet mee evolueert met de samenleving, bots je op grenzen.” Wat Dirk hier probeert duidelijk te maken is dat gemeenten momenteel nog steeds functioneren met stokoude structuren, regeltjes en verplichtingen, terwijl onze maatschappij vierdubbel zo snel evolueert. Het is in het belang van ieder van ons om een wijziging door te voeren op lokaal niveau. Hiervoor trek ik, samen met Dirk, aan de federale bel, die door middel van een Koninklijk besluit, hier dringend werk moet van maken.


Geprikkeld door dit vraagstuk? Lees dan zeker eens het opiniestuk van Holemans in De Standaard (08/03/18): http://www.standaard.be/cnt/dmf20180307_03396973"

STEL DAT JE MORGEN EEN NIEUW PRODUCT OF EEN NIEUWE DIENST ZOU LANCEREN, WAT ZOU DAT DAN ZIJN?

"Aha! Dan kies ik voor een livestream in onze gemeenteraad! Momenteel zijn alle gemeenteraden beschikbaar via de site van Wevelgem. Toch denk ik dat het een goede zaak zou zijn om een video-livestream te installeren in de raadzaal en vervolgens live uit te zenden via Facebook. Zo kan iedere inwoner van Wevelgem, zonder zijn vrijdagavond te moeten opofferen, genieten van een sterk staaltje politiek. Ik ben ervan overtuigd dat dit een wederzijds effect zal opleveren. Het is een prikkel naar de inwoners om meer betrokken te worden in het beleid, het zorgt voor een (nog) transparanter beleid maar het zorgt ook voor een fictieve druk op de schouders van de lokale politici."

MET WELKE WOORDEN WIL JE HERINNERD WORDEN?

"Wevelgem staat voor grootse uitdagingen. Als ik herinnerd zou worden door deze uitdagingen te hebben omgezet naar kansen en sterktes, zou ik een voldaan man zijn."

HOE ZOU JE JEZELF IN ÉÉN ZIN SAMENVATTEN?

“Een mens valt niet te reduceren tot één zin.”

surmontbas@gmail.com

0493/552125

Volg me op Facebook.