WEVELGEM KIEST - Jan Seynhaeve

WEVELGEM KIEST - Jan Seynhaeve

Ik ben Jan Seynhaeve, 48 jaar, geboren en getogen Wevelgemnaar, gehuwd met Isabelle Dekeyzer, en de twintigers Emma en Marie maken mijn gezin compleet.​ Ik sta in oktober opnieuw op de CD&V-lijst, omdat ik vind dat we een schitterende gemeente hebben, maar er ligt nog werk op de plank. Ik engageer mij om mij verder in te zetten voor een leefbare, veilige en aangename gemeente.

Ik ijver specifiek voor…

  • Veiligheid als basisrecht voor alle inwoners. Ik wil me samen met politie, brandweer en vrijwilligers inzetten om hieraan te werken. Bijvoorbeeld door rookmelders te voorzien in elke woning, of door aan inbraakpreventie te doen, en onder andere via buurtinformatienetwerken (BIN) samen te werken aan veiligheid.
  • Het moet hier leefbaar zijn, met voorrang voor de fietser en de voetganger, met wederzijds respect van en voor alle weggebruikers.
  • En aangenaam, door ondersteuning van verenigingen, bedrijven, ieder die zich engageert voor een betere wereld.
  • Met een visie voor een toekomst voor alle inwoners, maar ook met aandacht voor de kleine zorgen van iedere inwoner, zeker ook voor wie het moeilijk heeft.

Ik wil dit verder doen, samen met een schitterend team en bovenal… met jullie steun, natuurlijk.

#LOVE8560.

_______________________________________

KANDIDAAT OP DE ROOSTER

Onze kandidaten vragen straks om jouw stem. Maar jij wilt natuurlijk weten op wié je stemt. Daarom hebben we Jan een aantal vragen voorgelegd die jou een blik in zijn hoofd bieden. ☺

WAAROM STA JE IN OKTOBER OP EEN LIJST IN WEVELGEM?

"Van jongs af aan had ik het in mijn bloed om initiatief en leiding te nemen. Ik wil verder mijn verantwoordelijkheid nemen om onze gemeente zo goed mogelijk uit te bouwen. Rekening houden met velen, vele overwegingen maken en eenmaal beslist ook zorgen dat het gerealiseerd wordt. Wevelgem als een levendige en warme gemeente waar ieder zich goed mag voelen blijft mijn doel."

WAT WIL JE HEEL CONCREET REALISEREN ALS JE VERKOZEN RAAKT?

"Uiteraard wil ik als 'uittredend' burgemeester verder realiseren waar we al mee bezig zijn. Concreet bijvoorbeeld een (nieuw) centrum creëren in Wevelgem, de ondersteuning van verenigingen en helpen zoeken naar de ondersteuning van wie het moeilijk heeft. Daarnaast wil ik er ook verder iedere dag zijn voor mensen, verenigingen en bedrijven met concrete vragen. De kleine zorgen zijn vaak even belangrijk als de grote projecten."

WELKE EXPERTISE/ERVARING/INSTEEK KUN JIJ BIEDEN?

"Ik heb in ieder geval al heel wat ervaring (meer dan 20 jaar in het schepencollege waarvan de laatste 15 jaar als burgemeester). Ik had het geluk de voorbije twee jaar ook de master 'Bestuurskunde en publiek management' aan de Universiteit van Gent te hebben gevolgd zodat ik nog meer onderbouwd deze taak aankan. Zowel theoretische als praktische ervaring op de teller!"

WAAR GA JE ZELF ALS BURGER IN WEVELGEM NIET MEE AKKOORD? WAT MOET ER ANDERS EN WAAROM?

"Er blijven werkpunten zoals de mobiliteit en de (kans-)armoede."

HOE GA JIJ DAT AANPAKKEN?

"Mobiliteit moet nog meer een werk zijn van velen (inwoners, bedrijven, organisaties en de verschillende overheden die bevoegd zijn). Ik wil hier mee aan de kar trekken en samen met anderen zoeken naar oplossingen. Dé magische oplossing bestaat niet. Er zal inbreng van velen, ook van de burgers/weggebruikers zelf, nodig zijn. Voor de aanpak van armoede liggen zeker niet alle sleutels op het lokale vlak maar het blijft een basisopdracht voor het lokale bestuur. Door de integratie van het OCMW- en het gemeentebestuur vind ik dit een opportuniteit om nog meer integraal een welzijnsbeleid voor alle burgers uit te bouwen. Iedereen telt mee en moet mee!"

WAAROP BEN JIJ VOORAL TROTS IN WEVELGEM/GULLEGEM/MOORSELE?

"Ons ruime aanbod aan dienstverlening en dit zowel publiek (administratieve diensten, sport, cultuur, bib, jeugd ...) als privaat (kinderopvang, verenigingen, bedrijven en winkels)... Als gemeentebestuur zijn we ons ervan bewust dat we samen sterk staan. De gemeente en bedrijven en verenigingen staan pas sterk als ze samenwerken. We blijven daar consequent naar streven."

HOE ERVAAR JIJ 'DE GEMEENTEPOLITIEK' IN HET ALGEMEEN?

"Ik zie de 'gemeentepolitiek' als een positief gegeven. Dit is het meest 'nabije' niveau van politiek bestuur. Velen hebben nog vertrouwen in het lokale niveau en we moeten er alles aan doen om dit te koesteren. Zeker in meer onzekere tijden zijn mensen op zoek naar zekerheid en nabijheid. Op het lokale vlak kunnen wij ook als mandatarissen nog voor velen dichtbij zijn. Hoe meer geglobaliseerd onze wereld wordt, hoe meer nood aan een warme, dichte omgeving en 'gemeentepolitiek' speelt hier een cruciale rol. Er is zoveel goeds bezig, laat ons daar verder mee doen, zonder blind te zijn voor wat nog beter kan."

HOE ZIE JIJ JEZELF DAAR EEN ROL IN SPELEN? '

"Action speaks louder than words' : "zien, oordelen, handelen" blijft ons motto !"

WAAROM STA JE OP DE LIJST VAN CD&V EN NIET OP EEN ANDERE LIJST?

"Reeds vele jaren bewijst CD&V in onze gemeente een brede centrumpartij te zijn die niet vervalt in slogans of extremisme. Wij staan radicaal in het midden en gaan resoluut voor een warme en aangename samenleving."

WAAR ZOU JE MORGEN WAKKER WILLEN WORDEN?

"In de winter verlang ik soms naar een zomerzon. Hoe meer landen ik bezoek, hoe liever ik ook steeds weer gewoon thuiskom. Waar je ook bent, als je in goed gezelschap van familie en vrienden bent, dan is het goed en doet het deugd."

WAT MAAKT JE GELUKKIG?

"Graag zien en graag gezien worden. Lopen, lang lopen. De juiste muziek in de juiste setting. Beseffen dat je maar een gelukkig mens wordt door de mensen om je heen. Lezen en tot een nieuw inzicht komen. Doorhebben dat het in het leven meer over 'zijn' dan over 'hebben' gaat. Lekker eten in goed gezelschap."

HEB JE EEN RITUEEL?

"In de regel word ik iedere ochtend wakker omstreeks 4u30. Mijn bioritme wekt mij en ik heb (meestal) dadelijk al veel energie om te lopen, werken, lezen... Ik geniet al van de eerste uren van de dag."

STEL DAT JE MORGEN EEN NIEUW PRODUCT OF EEN NIEUWE DIENST ZOU MOETEN LANCEREN, WAT ZOU DAT DAN ZIJN?​

"Een 100% veilige fiets."

TE VOET, MET DE FIETS OF MET DE AUTO?

"Meest te voet en met de fiets."

HOE KOM JE TOT RUST?

"Lopen, in goed gezelschap vertoeven en tijd hebben om te lezen wat ik wil."

WAT ZOUDEN KINDEREN EXTRA MOETEN LEREN OP SCHOOL (EN ELDERS)?

"Wees jezelf, ieder kind heeft talenten, kwaliteiten maar ook beperkingen en angsten, we zijn zo verschillend en tegelijk toch hetzelfde."

TIP OM GOED TE SLAPEN?

"Actief overdag, rustig 's avonds maar bovenal een goed geweten."

WAT ZOU JE DOEN ALS JE BURGEMEESTER VAN JE GEMEENTE WAS?

"Voortdoen :-)."

MET WELKE WOORDEN WIL JE HERINNERD WORDEN?

"Hij heeft zijn best gedaan. Elke dag."

HOE ZOU JE JEZELF IN ÉÉN ZIN SAMENVATTEN?

"Een geëngageerd en gemotiveerd man die bakens wil verzetten en daar soms in slaagt."

jan.seynhaeve@wevelgem.be

☎ 0478/519699

Volg me op Facebook.

Lees mijn blogs.