Intellectuele eerlijkheid

04/11/2016 - 09:57

Marie De Clerck: "Ik kruip doorgaans niet rap in mijn pen om lange teksten te schrijven. Maar nu moet er mij toch iets van het hart en de tong. Ik kan namelijk niet goed tegen verhalen gebaseerd op cijfers die er niet toe doen (en ik las er zo eentje in het krantje van NV-A Wevelgem)..."

­

Wie al eens naar de opnames van de gemeenteraad luistert, zal dit al gemerkt hebben. Ik discussieer graag over allerlei thema’s en ik luister aandachtig naar voorstellen van burgers en collega gemeenteraadsleden. Ik ben zelfs bereid om binnen de mogelijkheden goede voorstellen te implementeren. Getuige hiervan het stratenplan dat een paar weken geleden in de brievenbus zat. NV-A Raadslid Hendrik Vanhaverbeke had gevraagd om nog eens een overzicht te geven van alle wijkagenten. We zijn dit niet vergeten en hebben dit in het stratenplan geïntegreerd. Ook de bekommernis van Groen om betere fietsrekken, hebben we ter harte genomen en zijn we volop aan het uitvoeren. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Soms verschil je van mening met bepaalde mensen en partijen. Maar goed ook, anders zou het bijzonder saai zijn. En je kan vinden dat een bestuur de dingen niet goed aanpakt. Maar dan heb ik graag dat het gebaseerd is op feiten die er toe doen. En niet op weinig zeggende cijfers van een enquête van een krant. Met alle respect voor de inspanningen die de krant doet om sommige dingen transparant te maken.

Ik verklaar me nader. We krijgen als Wevelgem een 6/10 voor het ondernemersklimaat. Hieronder vind je de elementen die ze daarvoor “bestudeerd” hebben. Hebben wij een afzonderlijke dienst economie? Ah neen, want onze voltijdse ambtenaar lokale economie is ingebed in de dienst stedenbouw. Waarom? Omdat ondernemers heel vaak te maken krijgen met bouwvergunningen en het nuttig is dat er een korte lijn is met die dienst. Hebben we een ondernemersloket? Ah neen, want de ambtenaar lokale economie heeft dit als enige bevoegdheid. En om de ondernemers 100% ten dienste te zijn, zit ze niet steeds aan haar bureau, maar gaat ze ook eens naar de bedrijven toe. En is er een structureel overleg met ondernemers? Neen, we hebben geen economische raad. Maar we komen bij de ondernemersverenigingen (die de ondernemers zouden moeten vertegenwoordigen) maandelijks of minimum jaarlijks over de vloer.

Vandaar onze 6/10. En beweer ik dat we een 10/10 verdienen? Zeker niet. Ik besef dat er nog veel werk aan de winkel is. Naast de kadobon (die op vandaag een omzet heeft van 95.000 euro!), de stop&shop parkeerplaatsen voor de handelszaken, het gratis parkeren in de gemeente, het ondernemersfeest, het commerciële innovatietraject dat volgend jaar opstart, de kerstverlichting,… is er nog ruimte voor verbetering.

Handelaars en consumenten vragen vooral naar een vlottere doorstroming in onze gemeente. En ze hebben gelijk, op sommige momenten van de dag. De infrastructuur is wat ze is. Meer ruimte hebben we niet. En er komen alleen maar auto’s bij (hieronder vind je de laatste beschikbare cijfers van het aantal voertuigen op de weg). Dus moeten we ook op zoek naar andere vervoersmiddelen. En moeten we dus voor de fietser ook veiligere wegen voorzien. Je kan dit niet in 1-2-3 oplossen. Hoe graag ik dit zou willen. Maar het is wel een werk van elke dag, op korte termijn én op lange termijn.

En een centrum met meer beleving, daar dromen jij en ik ook van. Maar ik ben wel realistisch. We hebben een historische kans als het zwembad verdwijnt uit het centrum van Wevelgem. Dan kunnen we proberen om terrasjes te maken, meer park te creëren en geen parking te verliezen. Maar de gewestweg door onze gemeente, krijgen we niet zomaar weg. Onze handelskern is nu eenmaal langgerekt. Alles naar een kleine kern, rond een marktplaats, brengen is niet direct een optie. Zou onze brede kern – aansluitend op de baanwinkels – dan niet net de sterkte van onze economische gemeente zijn? Dus beleving in de winkels, graag. Maar beleving in onze gemeente, zoals we dit soms zien in een winkelstad, blijft voor onze gemeente een gigantische uitdaging.

En dan nu de cijfers die er wel toe doen (wat mij betreft):

We hebben een ruim aanbod aan winkels in het centrum van Wevelgem. Versterkt door de kleinere kernen van Gullegem en Moorsele, aangevuld met grotere winkeloppervlaktes in de periferie.

Met een leegstand van 24 panden op 610 eenheden scoren we heel goed in de regio. Ik krijg van de collega schepenen jaloerse reacties als ze onze cijfers zien. En ook het aantal handelszaken dat de laatste paar maanden gestart is, liegt er niet om. Zus en Broer, Appétit, Toepetie, Brosatoflowers, Den Quercus, Café Alfa, De Witte Molen, Irma’s Feest en Koffiehuis, DB Solutions, Koffiehuis De Hofnar en Lunette zijn er maar enkele. Excuses aan wie ik nu even vergeet. Maar ik draag alle Wevelgemse handelaars een warm hart toe.

Tot slot, cijfers zijn maar cijfers. Het enige wat écht telt, is hoe jullie dit allemaal ervaren. Jullie zijn de klanten van onze Wevelgemse handelszaken. Vind je hier als klant je gading? Ik in elk geval wel! Waarom? Omdat het hier goed ondernemen is, en omdat onze ondernemers het goed doen! Ze bieden goede producten en/of diensten aan op maat. Leveren een uitmuntende service. Als overheid nemen wij flankerende maatregelen om hen daarin bij te staan. Zonder die maatregelen, zou het moeilijker gaan. Maar het ondernemen zélf is aan de handelaars. En daar heb ik tonnen respect voor (ook als mede-zaakvoerder van de onderneming van mijn echtgenoot). Die ‘tonnen’, dát zijn de cijfers die tellen!

Aantal wagens op onze wegen.
Relatieve leegstand: amper 24 handelspanden leeg.