KLAAR VOOR DE VOLGENDE DRIE JAAR

02/02/2022 - 22:47

Na drie jaar in deze legislatuur hebben we al veel van onze plannen kunnen verwezenlijken. En er liggen er nog veel op de plank!

KLAAR VOOR DE VOLGENDE DRIE JAAR

DE VOORBIJE DRIE JAAR

2022 is begonnen... De promocampagne voor de Wevelgemse kadobon, de vlinderweiden, het Big Bang Wetenschapsbad of de infosessies over samenlevingsvormen: het zijn slechts enkele projecten waaraan ik afgelopen jaar mocht meewerken. En eerlijk? Ik ben er best fier op ;). Ze tonen aan dat je als lokaal mandataris zaken kunt realiseren die wel degelijk een verschil maken. Uiteraard is dit enkel mogelijk met steun van de collega’s van het schepencollege en de gemeenteraad. Daarnaast werken vanuit de administratie heel wat medewerkers aan de realisatie van deze initiatieven. Een woord van dank is zeker op zijn plaats!

Ook mocht ik in 2021 collega Frank vervangen als schepen voor personeel. Best uitdagend wetende dat de gemeente Wevelgem meer dan 400 medewerkers telt.


DE VOLGENDE DRIE JAAR

Maar er zijn nog uitdagingen, en ik ga ze graag aanpakken omdat ik me gesteund weet door een straf team van medewerkers.

Op economisch vlak willen we nieuwe handelaars aantrekken, is het onze ambitie om van e-commerce een win te maken voor alle Wevelgemse winkeliers, en gaan we er alles aan doen om winkelleegstand tegen te gaan. Er komt een economisch plan om deze en andere uitdagingen aan te pakken.

Ook op onze begraafplaatsen zijn er heel wat uitdagingen. Denken we aan nieuwe vormen van begraven, zuinig ruimtegebruik of funerair erfgoed. Ook hier willen we antwoorden formuleren. Begin 2022 willen we de visies en plannen voorstellen.

Al gaat het om twee verschillende beleidsdomeinen, toch is de gedachte achter het economisch plan en de toekomstvisie begraafplaatsen dezelfde. Op basis van gedetecteerde behoeften en noden duidelijke antwoorden geven. Geen algemene antwoorden maar zeer concrete actiepunten met bijhorende timing en budget. Ze vormen een duidelijke leidraad in hetgeen we komende jaren binnen deze beleidsdomeinen willen en zullen realiseren.

Daarnaast willen we ook zaken op een vernieuwende manier aanpakken. Zo staat Living Tomorrowlab (Vilvoorde) ons verder bij om ook in Wevelgem te experimenteren met innovatieve toepassingen. Voorts werd Wevelgem samen met vijf andere Vlaamse steden en gemeenten geselecteerd om te experimenteren met de right to challenge als participatievorm. Hierbij neemt een groep van inwoners taken over van het gemeentebestuur. Samen met de bedrijven op Wevelgem-Zuid geven we dit verder vorm.

Op een vernieuwende, planmatige en vooral doordachte manier uitdagingen aanpakken, dat is mijn ambitie voor de volgende drie jaar!

Kevin Defieuw, schepen van

  • Economie & Industrie
  • Burgerlijke Stand, Bevolking en Begraafplaatsen
  • Personeel en organisatie
  • Administratieve vereenvoudiging, Digitalisering & Innovatie
  • Kunstenbeleid & Kunstonderwijs